JNK Productions, gevestigd aan Ganzestraat 16, 4451 DT Heinkenszand, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.jnkproductions.nl
Ganzestraat 16, 4451 DT Heinkenszand
+31 654933228

Janick van Megroot is de Functionaris gegevensbescherming van JNK Productions. Hij/zij is te bereiken via janick@fijnevents.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

JNK Productions verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van

de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@jnkproductions.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

JNK Productions verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– JNK Productions analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– JNK Productions volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

JNK Productions neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van JNK Productions) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

JNK Productions bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn >

Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

JNK Productions verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

JNK Productions gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JNK Productions en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@jnkproductions.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. JNK Productions wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

JNK Productions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@jnkproductions.nl

HUISREGELS

1. The instructions of the staff or therefore qualified persons, which are connected to the house rules, must be followed at all times at the event and in the immediate surroundings.

2. Dutch law is in force at FIJN events.

3. All visitors must identify themselves if explicitly requested.

4. You will be searched to protect your own and other people’s safety. If you do not cooperate with this, you will be denied access.

5. It is not allowed to take cool boxes, complete lunch packages and such inside.

6. It is not allowed to take beverages inside and outside the gates.

7. People dressed in soccer shirts and / or clothes that belong to (a) certain group(s) will be refused.

8. Film, video and professional photographic equipment (cameras with large interchangeable lenses) are not allowed.

9. Pets are not allowed (for their own good).

10. The distribution of promotional printed matter and / or trade in goods at the event and in the immediate vicinity is prohibited, unless written permission has been granted by the organization.

11. Persons who want to enter the event under demonstrably influence of alcohol and / or drugs can be denied access, the person who is demonstrably under the influence can not claim any reimbursement of tickets and / or travel costs.

12. Drugs are prohibited at FIJN events.

13. Upon detection of possessing a maximum of 5 grams of soft drugs, you have the option to cede them.

If you refuse to hand over these soft drugs or if you have more than 5 grams in your possession, you will be transferred to the police.

14. Upon detection of the use, possession of hard drugs and / or dealing in soft / hard drugs, you will be held and transferred to the police.

15. At FIJN events all daily social norms and values apply.

16. The threat and use of force, making discriminatory remarks in word and / or gesture, sexual intimidation, urinating in public, beer throwing and mud throwing are not tolerated.

17. It is forbidden to possess weapons and other objects that can be used as weapons.

18. Upon detection, you will be transferred to the police. When committing crimes you will be arrested and handed over to the police.

19. The organization and / or its employees can not be held liable for any injury and / or material or immaterial damage.

20. Over 85 Db (a) of sound can be produced at the event, the organization does not accept any liability for adverse consequences that may possibly occur to your hearing.

21. The stay at the festival site is therefore entirely at your own risk.

22. During the festival, photos & video recordings will be made for promotional purposes. Everybody who enters the event agrees with this.

23. Everyone who visits our event agrees with this.

24. In the event of non-compliance with our house rules, you will be irrevocably denied access to the event and you will be notified of a local ban of one or more years.

25. Subject to changes.